Opbevaring af dine persondata

Vi sletter alle data fra din profil senest 8 uger efter dit forløb er afsluttet, med mindre du beder om at komme i et nyt forløb. Du kan også selv til enhver tid bede om at få slettet din bruger og dermed alle dine data.

Der gemmes ikke nogen kopi eller backup af din bruger eller brugerens aktiviteter.

Hvis du ikke har været aktiv på din bruger senest 2 uger efter, at din profil er blevet oprettet, slettes din profil og dine data. Du er herefter velkommen til at oprette en ny profil.

Vil du være med?

Opret dig her! Når du opretter dig, sender du ganske få oplysninger til gruppechat.dk.

Din mail bruges til notifikationer, så sørg for at den er korrekt. Vi kan ikke se den. Hvis du har en hotmail eller live mail, så husk at tjekke din spamfolder.

Kontakt

Gruppechat.dk

Email: info@gruppechat.dk

Om gruppechat.dk

Gruppechat.dk udvikles og drives af Center for Digital Pædagogik

Læs mere om gruppechat.dk