Vores håndtering af personoplysninger

Generelt

Gruppechat.dk drives af Center for Digital Pædagogik. Vores persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig. Hvis du vil læse mere specifik om hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. uddybes det her i vores persondatapolitik.

CfDP indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at levere en ydelse, markedsføre ydelser eller behandle forespørgsler, og videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjepart, medmindre du giver særskilt accept hertil. En undtagelse hertil er vores brug af SMTP-servicen Mailgun, som udsender notifikationer fra vores sites for at sikre, at notifikationerne når frem i de rette indbakker.

Vores persondatapolitik er gældende for samtlige CfDPs projekter samt hjemmesider drevet af os; cfdp.dk, cyberhus.dk, mitassist.dk, gruppechat.dk og netstof.dk.

Dataansvarlig

Center for Digital Pædagogik (Herefter ”CfDP”) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Center for Digital Pædagogik

Skanderborgvej 156, 8260 Viby J.

Telefon: 86 370 400

E-mail: info@cfdp.dk

CVR nr.: 37 25 17 71

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at henvende dig til vores kontaktperson vedr. persondata. Du kan kontakte os på følgende måder:

E-mail:         info@cfdp.dk

Telefon:       50 50 24 13

Brev:     Skanderborgvej 156, 8260 Viby J. Att. Anni Marquard

Cookies og brug af hjemmesiden

Når du besøger vores hjemmeside og klikker dig rundt på vores hjemmeside kan vi indsamle oplysninger om dig på to måder:

Ved brug af såkaldte cookies

Ved at du selv afgiver oplysninger

Er du bruger af vores hjemmesider, anvender vi dine personoplysninger til at:

kunne stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig

udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside

optimere vores hjemmesides indretning

til at yde den bedst mulige rådgivning

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- indsamle statistik på hjemmesiden

- cookies

På vores hjemmesider gøres der brug af ”cookies” til at indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Cookies er ensbetydende med, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden.

Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer. Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager cookies således, at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du gør det, så vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt. Cookierne indeholder ikke personoplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre personlige oplysninger udover, hvad der fremgår af dette notat.

Hvad bruger vi cookies til?

Hver gang en besøgende kommer ind på gruppechat.dk, gemmes der en cookie på den besøgendes computer. Cookien fortæller os hvor lang tid den besøgende er på hjemmesiden, hvilke sektioner og hvor mange artikler der bliver læst, om det er det første besøg, hvilken browser og styresystem, etc. Informationen er anonym og opsamles sammen med informationerne fra alle de andre brugere, således at vi får en statistisk oversigt over brugen af vores hjemmesider. Statistikken bruger vi til at videreudvikle hjemmesiden og skabe en bedre brugeroplevelse for alle. Hvert eneste besøg på vores hjemmesider registreres af Google Analytics ved hjælp af cookies. Hjemmesiden bruger desuden også cookies til for eksempel at cache (huske) de sider som vores besøgende er mest interesserede i; og derved levere en hurtigere og bedre oplevelse af siden.

Sådan slår du cookies fra

Du har altid mulighed for at fravælge cookies i din browser. Her er en guide til at slå cookies fra i din internetbrowser: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/stop-cookies-installed.html. Vær opmærksom på, at enkelte funktionaliteter ikke fungerer hvis du slår cookies fra.

Vi deler dine personlige informationer med 3. parts virksomheder i den forstand, at vi benytter Google Analytics til at indsamle og vise statistik over brugen af hjemmesiden, for at kunne forbedre din brugeroplevelse af site. Vores chatfunktion vil også gemme en eller flere cookies fra dit besøg.

- komme i kontakt med brugere

På Gruppechat.dk kan du komme i kontakt med din mentor eller en medarbejder fra Gruppechat.dk på "beskeder"-siden. Der er du stadig anonym, og vi opfordrer til at du ikke deler personlige oplysninger når du skriver. Oplysningerne vil kun blive behandlet af relevante medarbejdere, og vil kun blive brugt til at kontakte brugeren. Oplysninger deles med Mailgun, vores email-service, men herudover deles data ikke med tredjepart på nogen måde.

- yde den bedste mulige rådgivning

Profil på Gruppechat

Brugere bliver bedt om at angive kaldenavn, alder, email-adresse og vælge tidspunkt og emne for chat ved oprettelsen af et profil på Gruppechat.dk. Vi beder om de oplysninger for at vi kan oprette grupper med unge som er nogenlunde jævnaldrende, og som har valgt det samme tidspunkt/emne. Vi opfordre brugere til IKKE at skrive efternavn eller bruge eget fornavn.

Brugere bliver bedt om at angiv emailadresse for at modtage emailnotifikationer, når der er nyt på sitet. Det kan være hvis der er oprettet en blogpost eller hvis der er sendt en besked. Email-adressen logges for at sikre notifikationer, og er kun synlig for administratoren. Email-adressen vil ikke blive offentliggjort, men deles med Mailgun, vores email-service. Herudover deles data ikke med tredjepart på nogen måde.

Chatrådgivning

Al samtale i gruppechatten slettes efter hver gruppechat, og brugeren kan til enhver tid slette sin profil. Der gemmes udvalgte citater, men alle anonymiseres således at de ikke kan henføres til unikke personer eller brugere. Alle profiler bliver slettet senest 8 uger efter forløbet er slut, medmindre brugeren aktivt siger at de ønsker et forløb mere. Det sker ved at man giver besked til sin mentor eller skriver til info@gruppechat.dk

Chatten afvikles via en sikker, krypteret forbindelse (SSL) og brugernes IP-adresser er ikke tilgængelige for medarbejdere, hvorfor brugernes anonymitet dermed er sikret. Chat-applikationen afvikles over en krypteret forbindelse (HTTPS) som sikrer, at chatsamtalernes indhold ikke kan opfanges og aflæses af tredjepart. Der sker udelukkende en midlertidig caching af samtalerne og chattens indhold lagres kun i serverens midlertidige RAM-hukommelse. Chatsamtalerne logges eller printes ikke efter de er afsluttet, og bruges heller ikke til undervisning eller andre formål end den konkrete chat-samtale. 

I meget sjældne tilfælde, hvor vi vurderer at en ung er i overhængende livsfare, kan vi kontakte politiet, som efterfølgende kan vælge at spore en samtale, et indlæg eller en kommentar. Vi understreger at Cyberhus ikke selv har mulighed for at spore. Det er kun politiet der kan, hvis de vurderer det nødvendigt. 

Efter hver chatsamtale registreres køn, alder, tematikker, henvisninger og lignende overordnede ting i et elektronisk skema. Resultatet af skemaerne anvendes kun til at indsamle og vise statistik over brugen af ​chatrådgivningen, forbedre ​kvaliteten af rådgivningen, dokumentere brugen af rådgivningen og optimere ​brugeroplevelse af ​rådgivningen. Det er kun ansatte i rådgivningen som har adgang til indholdet i registreringsskemaerne. Skemaerne slettes efter 3 år.

Deling af data med tredjepart

Mailgun

Vi benytter Mailservicen Mailgun, hvilket betyder at brugerens emailadresse og emailens indhold lagres på deres servere (placeret i EU) i 72 timer. Herefter gemmes metadata (dvs. emailadresse og titel på mail) i op til 30 dage. Læs mere om Mailguns overholdelse af persondataforordningen.

Google Analytics

Vi bruger Google Analytics for at kunne lave statistik over brugen af gruppechat.dk. Google Analytics gemmer en cookie på brugernes computer, som kan bruges til at målrette annoncer. Der gemmes dog kun data i anonymiseret form, så de kan ikke henføres til navngivne brugere.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger på hjemmesiden

Vi har i begrænset omfang brug for at kunne administrere de oplysninger, du selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering.

Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside. En IP-adresse kan være en personoplysning, og såfremt vi behandler din IP-adresse, så vil det ske fordi vi har en legitim interesse jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse.

Vi har legitim interesse i at behandle dine personoplysninger til brug for markedsføringsformål. Vores legitime interesse består således i at kende til dine præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores tilbud til dig og i sidste ende tilbyde ydelser, der bedre opfylder dine behov og ønsker. Vi overholder naturligvis også markedsføringslovens regler. Det er ligeledes med henvisning til denne bestemmelse, at vi udarbejder diverse statistikker over antallet af besøgende på hjemmesiden.

Alt indsamling af information på hjemmesiden sker under overholdelse af gældende lovgivning om databeskyttelse.

Brugere under 18 år

Vi tager det alvorligt at beskytte sikkerheden og privatlivet for børn og unge under 18 år online, og vi anmoder ikke om personoplysninger fra børn under 18 år uden at indhente samtykke fra en verificeret forældremyndighedsindehaver. Der gælder dog særlige regler for rådgivningstjenester.

I forordningens artikel 4, nr. 25, er informations- samfundstjeneste defineret som en tjeneste som defineret i artikel 1, stk. 1, litra b, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 (informationsproceduredirektivet). Af dette direktivs artikel 1, stk. 1, litra b, fremgår, at der ved begrebet ”tjeneste” forstås enhver tjeneste i informationssamfundet, dvs. enhver tjeneste, der normalt ydes mod betaling, og som teleformidles ad elektronisk vej på individuel anmodning fra en tjenestemodtager. Det fremgår endvidere af præambelbetragtning nr. 38, at samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden ikke er nødvendig – underforstået heller ikke for børn under den angivne aldersgrænse – når det drejer sig om forebyggende eller rådgivende tjenester, der tilbydes direkte til et barn.

Denne betragtning fører til, at Gruppechat.dk.dk ikke vil være omfattet af alderskravet for samtykke. Dette stemmer overens med, at forebyggende og rådgivende tjenester til børn netop er tjenester, som barnet kan have brug for at kunne tilgå, uden at forældremyndighedsindehaveren er vidende herom eller samtykker heri.

Spørgsmål og personlig kontakt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til Anni Marquard på mail: anni@cfdp.dk kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

Opdatering af vores datapolitik

Gruppechat.dk er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel.

Væsentlige ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side sammen med en opdateret version af politikken.

Senest opdateret 20. August 2018

Vil du være med?

Opret dig her! Når du opretter dig, sender du ganske få oplysninger til gruppechat.dk. Din mail bruges til notifikationer, så sørg for at den er korrekt. Hvis du har en hotmail eller live mail, så husk at tjekke din spamfolder. Når du har lavet en bruger, finder vi en gruppe til dig med andre unge, og så er I klar til at chatte anonymt sammen hver uge. 

Kontakt

Gruppechat.dk

Email: info@gruppechat.dk

Om gruppechat.dk

Gruppechat.dk udvikles og drives af Center for Digital Pædagogik med støtte fra Socialstyrelsen.

Læs mere om konceptet for gruppechat.dk